B.3.2. Browse Storage

IP камери - Browse Storage
Този прозорец от менюто дава достъп до информация колко записи са направени в съответните режими, в които камерата е конфигурирана да записва. Камерата организира записите от различните режими в отделни директории.
All: общо записи;
Snapshot on Alarm: Снимки при детекция на движение;
Snapshot on Interval: Снимки, правени през зададен интервал от време;
Record on Alarm: Видео/аудио записи при детекция на движение;
Continuous Record: Видео/аудио записи направени при постоянен режим на записване;
При избор на всяка от тези директории се отваря нов прозорец със самите файлове.

IP камери - Storage
Имената на файловете със записи включват: префикс_година-месец-дата_час-минути-секунди_времетраене.
От този прозорец могат директно да се изтеглят и преглеждат записите, като се натисне върху download. Същите могат да се преглеждат и без предварително изтегляне посредством RTSP player като QuickTime, VLC, RealPlayer и др., като се натисне върху rtsp.

Към Съдържание

Comments are closed.