B.3.3. Format SD Card

Конфигуриране - Format SD Card

SD Card Format: В таблицата се изписва състоянието на SD картата. Ready означава, че има поставена картата, форматирана е и може да се използва за съхранение на записи. Not ready означава, че или няма поставена карта или тя не е форматирана или че не се поддържа от камерата. Store to: показва дали се записва на SD карта или на NAS. Total: показва наличният обем памет, Used показва колко от тази памет е заета, а Available – колко от паметта е свободна за записи.

Към Съдържание

Comments are closed.