B.2.3. PPPoE

IP камера - PPPoE
IP камерите Y-cam могат да се свързват направо и към интернет доставчици, използващи PPPoE протокол. Необходимо е само да се въведат данните за PPPoE акаунта, които могат да се получат от самият интернет доставчик: Service name, User name, Password.

Към Съдържание

Comments are closed.