B.3.1. Storage Setup

IP камери - Storage Setup
Storage: Активиране и деактивиране на пространството за запис. Може да бъде micro SDHC карта или NAS (Network Attached Storage);
Store to: Избор на пространство за запис. NAS: камерата записва на мрежово устройство за съхранение на данни, SD card: камерата използва поставената в слота и micro SD карта за да съхранява записите. Поддържат се карти до 64GB;
NAS remote path: Въвежда се коректна стойност за път към директорията на NAS-а, където ще се съхраняват записите;
Authorization: Избира се дали NAS използва удостоверяване или не;
User name: Ако NAS използва удостоверяване тук се въвежда потребителското име;
Password: Паролата за удостоверявана в NAS;
Store Directory: Задаване име на директорията в пространството за запис, в която ще се съхраняват записите от камерата;
Max Space: Максималният обем от пространството за запис, който камерата да използва за съхранение на записите. Може да се избира от 1GB до Unlimited (неограничено);
Max files: Максималният брой файлове, които камерата да съхранява в пространството за запис. Изборът е от 1000 до Unlimited (неограничен брой);

Към Съдържание

Comments are closed.