B.1.3. Stream Setup

IP камера - Stream Setup
Наличието на три едновременни аудио/видео потоци (stream) в IP камерите е изключително гъвкаво решение. Например можете едновременно да записвате от Първият поток (Primary stream) в най-високо качество и максимални кадри в секунда, да наблюдавате Вторият (Secondary stream), конфигуриран за по-ниска интернет скорост, а същевременно през телефонът си трети човек да наблюдава мобилния поток (Mobile stream), използвайки най-евтините тарифи на GPRS мобилен интернет. Основната цел на мобилният поток е възможно най-нисък трафик и максимални кадри в секунда, когато се налага да се наблюдава през много малка интернет скорост.
Всяка IP камера Y-cam притежава възможност за отделно конфигуриране на всеки един от тези аудио/видео потока, в зависимост от това каква разделителна способност, компресия, кадри в секунда, интернет скорост се изискват. Във всяко меню за запис и известяване по нататък, ще имате възможност да избирате кой от трите потока да се използва.
Preset: От тук най-бързо и лесно можете да изберете от предефинирани настройки за потока: Low Bandwidth, Generic Bandwidth, Better Bandwidth, Great Bandwidth и Perfect Bandwidth; Съответно за най-ниска до най-висока интернет скорост;
Image size: Избор на разделителна способност за съответният поток. За първият и втория потоци може да се избира от максималната разделителна способност надолу, а за мобилният изборът е 176×144 или 160×120;
Frame rate: Избор на кадри в секунда. От 30fps (кадъра в секунда) до 1fps в зависимост от изискванията. Препоръчителната максимална скорост е 25 кадъра в секунда;
H.264/MPEG4 bitrate: Задава ниво на компресията за H.264 и Mpeg4, като за улеснение това ниво се задава като стойност на скоростта на мрежата. При HD1080 максимално 8192kbps (или 8mbps), за останалите модели максимално 4096kbps (4mbps). Това е равносилно на най-малка компресия, респективно максимално качество. При мобилният поток тези стойности са между 128 и 16kbps;
MJPEG quality: Качество на MJPEG компресията. Стойности от 20 до 100, като 100 отговаря на най-високо качество на изображението;
JPEG snapshot quality: Задава се качеството на jpeg снимките (snapshot), които камерата може да прави. Стойностите са съответно както при MJPEG quality по горе;
Audio: Избор на нивото на аудио компресия за конкретния поток. От 40kbps до 16kbps. При новите модели Y-cam IP камери, аудио компресията, която се използва е AAC (Advanced Audio Codec) с цел пълна съвместимост с Apple Mac, iPhone, iPad и др. Освен да зададете ниво на аудио компресия, оттук можете и да изключите напълно звука за конкретният поток избирайки Disable;
Authentication: Enable или Disable, в зависимост от това дали желаете даден поток да не изисква удостоверяване за да се наблюдава. Приложимо е например при използване на камерата за обществен достъп за интернет реклама;
За да получите пълна информация за всеки Stream и начина за достъп до него натиснете върху името му, например за първия натиснете върху Primary Stream и ще си се появи информация подобна на тази:

IP камера - Stream info

Към Съдържание

Comments are closed.