B.2.2. TCP/IP Setup

IP камери - TCP/IP Setup
Obtain an IP address automatically (DHCP): Автоматично получаване на IP адрес от рутер или друг DHCP сървър в мрежата. Тази опция е включена по подразбиране с цел камерата автоматично да се конфигурира в мрежата в която е включен, дори и без потребителя да има познания по компютърни мрежи;
Use the following IP address: Избирайки тази опция, във полетата IP address, Subnet mask и Default gateway е необходимо да се въведат коректни стойности валидни за мрежата в която се намира камерата;
Obtain DNS Server address automatically: Автоматично получаване на адресите на DNS сървърите чрез DHCP. Също включена по подразбиране;
Use the following DNS server address: Ръчно въвеждане адреси на DNS сървъри;
HTTP/RTSP port: Задаване на порт, на който ще се достъпва камерата. По подразбиране този порт е 80 – стандартния за HTTP протокола. Тук може да се въведе произволен порт до 65535;
RTP port range: Област от портове, които камерата ще използва за Real Time Protocol. По подразбиране 30000 – 30200;

Към Съдържание

Comments are closed.