B.2.5. UPNP Setup

IP камери - UPNP Setup
UPNP: Включване и изключване на UPNP. По подразбиране е включен;
Gateway HTTP/RTSP port forwarding: Включване или изключване на пренасочването на HTTP/RTSP порта от рутера. По подразбиране е включен;
External HTTP/RTSP port range: Област от портове, които UPNP протокола да използва за външни. По подразбиране 8150-8350. Т.е. камерата ще изисква от рутера за външен първо порт 8150, ако той не е свободен следващият и т.н. Тези стойности могат да бъдат променени според конкретните изисквания;
External RTP port range: Аналогично на External HTTP/RTSP port range, като стойностите, ако се налага може да промените в TCP/IP Setup;

Към Съдържание

Comments are closed.