B.2.1. Wireless Setup

IP камери - Wireless Setup
Wireless: Включване или изключване на безжичната свързаност на IP камерата.
SSID: Избор на безжична мрежа към която да се свърже камерата. За улеснение чрез бутона Search камерата сама сканира за налични безжични мрежи. След сканирането, камерата показва намерените мрежи заедно със информация за всяка една: режимът и канала на който работи, наличието и вида на криптирането и силата на сигнала. Оттук потребителят може да избере мрежата, към която желае да свърже камерата и да потвърди с OK. Така камерата се конфигурира автоматично спрямо желаната мрежа и е необходимо единствено да се въведе ключа за мрежата във WPA key.

IP камери - SSID
Mode: Избор на режима на мрежата, към която желаете да свържете камерата: Infrastructure или Adhoc. Избира се ако не се използва автоматичният режим описан по-горе;
Security mode: Наличие и тип на криптиране на безжичната мрежа, към която ще се свързва камерата. Опциите са: Off (Open), WEP64bit, WEB128bit, WPA-PSK, WPA2-PSK;
Encryption type: Избор на подвида на криптирането: TKIP или AES;
WPA key: в това поле и под него е необходимо да се въведе валидният ключ на безжичната мрежа, ако тя използва криптиране разбира се;
В някои модели IP камери на Y-cam е налична функционалността WPS (Wi-Fi Protected Setup), при нея се натискат едновременно WPS бутоните на камерата и Wi-Fi рутера. Така камерата автоматично получава настройки от рутера и се свързва към него без да е необходимо да се влиза в самото конфигурационно меню.

Към Съдържание

Comments are closed.