Внимавайте за китайски имитации на Y-Cam!

Posted by admin in news | Leave a comment

Y-Cam Solutions Ltd., UK – Април, 2011

Както всички качествени и сполучливи продукти, така и IP камерите Y-Cam от няколко месеца са поредният обект за опит за копиране от страна на китайски производители – подчертаваме КИТАЙСКИ. Нито един тайвански производител не произвежда камери, които да наподобяват Y-Cam. Тайванските фирми сами разработват и произвеждат камерите си.

Всъщност не може да се говори точно за имитация, тъй като това са коренно различни камери, които само са направени с външен вид, наподобяващ някои модели на Y-Cam. Копиран е донякъде външният вид, като най-важната част – хардуера е значително ‘орязан’; оттам и функционалността на камерите няма нищо общо с тази на Y-Cam. Изображението също е доста по-лошо. Качеството на изработката, както се и очаква е много под качеството на Y-Cam.

IP камерите Y-Cam се разработват изцяло в Англия и Дания. Всеобщо признати са със своята пълна платформена независимост. Работят с MS Windows, MacOS, *nix, Android, iPhone, iPad, Windows Mobile, Symbian, Blackberry. Благодарение на изключително добре разработеният софтуер в тях, те могат да се използват пълноценно дори при едва GPRS (около 128kbps upload) свързаност.

Всички големи производители на записващи устройства (NVR) и софтуер от дълго време са включили Y-Cam стандартно в списъка с камерите, които поддържат.

IP камерите Y-Cam постоянно се усавършенстват, като нови версии на firmware излиза през 2-3 месеца. По този начин в съществуващите вече модели се обновяват с нови функционалности.

IP камери Y-Cam portfolio

Comments are closed.